Europæiske Kulturbørn

europæiskekulturbørnEuropæiske Kulturbørn

Kunst og kultur i dagligdagen med de 0-8 årige børn
Et udviklings- og forskningsprojekt med nordiske og europæiske dimensioner

 

Det er målet, at børn gennem en hverdagsfortrolighed i de yngste år med kunst og kultur vil få en velfunderet identitet og et kulturelt ståsted at tackle livets forandringer og udfordringer ud fra. Der ønskes at gentænke udviklingen af kulturbørn i Europa, som kommer til at stå stærkere og være mere livsduelige både som aktive medborgere, som professionsudøvere og som publikum i såvel den nære fremtid som på sigt. Ad den vej bliver den opvoksende generation en del af et kvalitativt løft af kulturområdet specifikt og i det demokratiske samfund generelt.

 

Projektet Europæiske Kulturbørn (EK) vil sammen med pædagoger, lærere, kunstnere, kulturformidlere og forskere give 0-8 årige børn de bedste muligheder for i dagligdagen at møde kunst og gentænke arbejdet med kulturelle udtryk.

EK skaber med udgangspunkt i høj kunstnerisk kvalitet nye kulturelle veje, nye møder, refleksion og gensidig inspiration på tværs af Danmark (DK), Norden og Europa. EK gentænker, igangsætter, gennemfører, videreudvikler og udveksler såvel kunstfaglige som tværæstetiske samarbejder.

 

  • Præsentation af Aktionslæring i forbindelse med projektet, Europæiske Kulturbørn – Download EK præsentation her: EK Præsentation (PDF)
Translate »