Aktionslæring

METODE: AKTIONSLÆRING

Europæiske Kulturbørn vil arbejde med en fælles metode, som alle parter vil blive uddannet og vejledt i at anvende i løbet af udviklingsprojektet. Metoden er aktionslæring og i denne proces er der fem faser.


Læs mere om metoden her og download præsentation af aktionslæring: Præsentation: Aktionslæring (PDF)


Aktionslæring er en metode, som fremmer nysgerrighed, som bevidstgør af valg af aktiviteter, der fastholder erfaringer samt åbner for dialog og videndeling både mellem fagfæller – pædagog til pædagog, lærer til lærer og kunstner til kunstner og på tværs af fagligheder. Hermed sætter EK rammer, som italesætter tavs viden, inspirerer på tværs af kulturer samt skaber fælles sprog på tværs af faglighederne. Kulturprinsen, som er projektejer, trækker bla. a. på erfaringer fra kompetenceudviklingsprojektet: ”Tusindben – nye møder i farver”, Viborg Kommune aug. 2013 – dec. 2014. http://kulturprinsen.dk/da/publikationer/tusindben

En pædagog udtaler: ”Når man har været alene på kursus, er det svært at give videre, når man kommer tilbage. I vores forløb med kunstnerne har det været hele børnehaven, som har været involveret. Alt og alle har været sat i spil.”

Gennem fælles seminardage uddannes alle deltagende pædagoger, lærere, kunstnere og alle partnere i EK til at arbejde med aktionslæring som fælles metode. Med udgangspunkt i den samme overordnede metode, bliver det enkelt og meningsfuldt, at EK arbejder i mange geografier.

Translate »