Kort om ph.d.

Om ph.d. projektet

‘Æstetiske positioner og processer i daginstitutioner’

– om hvordan æstetik forstås, skabes, faciliteres og materialiseres i børnehaver, hvor pædagoger og kunstnere samarbejder

 

De foreløbige forskningsspørgsmål går i retning af følgende:

  • Hvilke teoretiske positioner og praksisfunderede forståelser knytter sig til feltet æstetik?
  • Hvilke forståelser og materialiseringer af æstetik viser sig i daginstitutioner, som deltager i projekt Europæiske Kulturbørn, og hvordan samarbejder pædagoger og kunstnere om at skabe og facilitere æstetiske processer?
  • Hvordan inddrages børneperspektiver?
  • Hvilke perspektiver på børnekulturelle og æstetiske processer viser sig både i samarbejdet og i det projekterede og praktiserede?
  • Hvilke forskningsteoretiske og metodiske perspektiver karakteriserer aktionsforskning?
  • Hvorledes bidrager aktionsforskning til at forstå og eksperimentere med æstetiske processer i daginstitutioner, og med hvilke konsekvenser?
  • Hvordan skabes rammer og fora for medejerskab, refleksioner og læreprocesser for deltagerne i aktionsforskningsprocessen?

 

Download præsentationer:

Seminar i Viborg 2017

Præsentation fra ph.d. stud. Henriette Klitnæs – Co-creative processes in CCE (PDF)

Konference i Silkeborg 2016

Præsentation fra ph.d. stud. Henriette Klitnæs – About Children (PDF)

Seminar i Silkeborg 2016

Præsentation fra ph.d. stud. Henriette Klitnæs – First foundings in the research (PDF)

Om ph.d. studerende, Henriette Klitnæs

Henriette Klitnæs, er lektor på pædagoguddannelsen i Aarhus og siden 1. september 2015 ph.d. studerende i VIA og på SDU.

Ph.d. projektet er knyttet til et udviklingsprojekt i midtjyske kommuner med titlen Europæiske Kulturbørn.

Forskningsmæssigt er Henriette især optaget af æstetik.

 


Som en obligatorisk del af Henriette Klitnæs’ ph.d. proces, er hun for tiden i Australien på Griffith University i Gold Coast (en by syd for Brisbane og i området Queensland). Her er Henriette indrulleret i universitetshverdagen, ‘reading groups’, møder med hendes vært, Peter Grootenboer, som er professor med speciale i aktionsforskning. Derudover møder hun mange kendte mennesker inden for det felt (f.eks. professorer mv. der har skrevet om aktionsforskning i kendte tidsskrifter og udgivet bøger på kendte forlag). Alle er meget interesserede i at høre om hendes projekt og forskning, så hun er også invitereret ind til at holde oplæg.

Henriette er i gang med at få overblik over hendes empiri og er også begyndt på artikelskrivning, men det er endnu kun i startfasen. Hun har meget materiale, der skal analyseres og findes mønstre i.

Formålet med opholdet er at være en del af instituttet, netværke og spare med værten og analysere empiri – og vigtigst af alt skrive på afhandlingen.

 

Translate »